Alla goda ting är tre. Redan på 500-talet f.Kr. påpekade Pythagoras att tre är en oerhört bra siffra och föga förvånande för oss med blicken mot framtiden och känsla för samtiden var det när Kalmar Nation i fjol för tredje gången i rad korades till bästa nation på Uppsala Studentlopp.

Detta var tredje gången gillt, av tre gånger, vilket innebär att på minst ett sätt (och jag tror vi alla vet att det finns fler) kan man objektivt bevisa att Kalmar Nation alltid har varit bäst.

Men tre må vara gott och väl för Pythagoras, diverse religioner och sagor, men fyra är minst 50% bättre! Den 11 oktober i år är det nämligen dags igen. Dags för oss att med mod, stolthet och högst eventuellt spring i benen inta Studenternas IP och åter säkra vår status som regerande mästare.

Gillar du inte att springa? Helt ok! Vi blir nämligen bäst genom att ha procentuellt flest medlemmar med i loppet. Så gillar du inte att springa kan man med fördel gå, hoppa, rulla eller dansa sig igenom 5 eller 10 kilometer.

Är du upptagen med att snickra på din Halloween-kostym tillsammans med tre polare? Perfekt! En deltävling är även ”Bästa lagutklädnad” (som nationsmedlemmar för övrigt vunnit två år i rad). Så vare sig ni springer, går eller studsar, om det sker i en gravt häftig utklädnad blir ni dubbel vinnare!

Hur gör man då för bära Kalmar nation mot fortsatt ära och berömmelse? Först gäller det förstås att bli medlem! Du kan också spana in vårt eget facebook-event för att se vilka andra som springer och bjuda in vänner. Surfa sedan in på uppsalastudentlopp.se och anmäl dig själv eller ett helt lag på fyra personer omedelbart! Mer information om träningspass, teambuilding och firande av eventuell seger kommer snart…

All good things come in threes. Already in 500 BC Pythagoras observed that three is a very good figure, and unsurprisingly for us to look to the future and sense of contemporary life was when Kalmar Nation last year for the third time in a row was named the best nation in Uppsala’s Studentloppet.

This was the third time lucky, three times, which means that in least one way (and I think we all know that there are more), you can objectively prove that Kalmar Nation has always been the best.

But three may be well and good for Pythagoras, various religions and fairy tales, but four is at least 50% better! On October 11th  this year it is time again. Time for us with courage, pride and a maximum possible spring in their step assume Studenternas IP and re-secure our status as reigning champion.

Don’t like to run? OK! We actually win by having the highest percentage of members in the race. So if you do not like to run, you can just as well walk, jump, roll or dance through 5 or 10 kilometers.

Are you busy working on your Halloween costume together with three buddies? Perfect! You can also win a medal for the ”Best team costume” (as nation members incidentally won two years in a row). So whether you run, walk or bounce, if it takes place in a seriously cool costume you become double winners!

So how exactly do you carry Kalmar nation toward further fame and fortune? The first thing is of course to become a member! You can also check out our own facebook event to see who else is running and invite friends. Surfing then into uppsalastudentlopp.se and register yourself or a whole team of four people immediately! For more information about training sessions, team building and celebration of the eventual victory will soon…