Nationslivet innefattar många traditioner – högtidliga middagar, dåliga spex, ändlösa snapsvisor, och sexor överallt hela tiden. En sexa kan innefatta allt från några öl och en sliten cheesecake till trerätters underverk skapade av sexmästare. En sexa kan man förstås inte ha utan anledning, men vi studenter har sådan tur är lika god fantasi som vi har aptit. Som alla vet sker de bästa sexorna efter de största ansträngningarna. Tillåt oss därför presentera: Terminens första ansträngning!

Nationshuset ska städas innan reccegasquen, och det ska göras ordentligt. Med ordentligt menar vi förstås till hög 90-talsmusik, inklusive frukost, lunch och en episk städsexa. Vår nya sexmästare Mikaela Falkestad är taggad till tusen och har redan satt menyn, sånganförare Jenny Arvidsson har börjat slipa på en snapsvisa kvällen till ära och klubbverket har lovat ansiktsmålning till de 10 första städhjältarna. Frågan som kvarstår är förstås: Kommer du?

Schema för dagen:
9.30 – Frukost och mys
10.00 – Städa
13.00 – Lunch
14.00 – 17.00 Städa
19.00 – FEST

The nation life has many traditions – formal dinners, lousy jokes, endlesss singing, and sexas all the time everywhere. A sexa is an informal gathering which can include everything from a few beers and a tired cheesecake to a three course feast created by a sexmaster. Of course, you can’t have a sexa without a reason, but thankfully us students have vivid imagination. As everybody knows, the best sexas follow the greatest endeavours. So let us introduce: The first endeavour of the semester!

The nation building must be cleaned before the reccegasque, and it must be done properly. By properly we mean while dancing to loud 90’s music, including breakfast, lunch and an epic cleaning sexa. Our new sexmaster Mikaela Falkestad has already set the menu, singing leader Jenny Arvidsson has started writing a song in honour of the cleaning day and the clubwork has promised facepaint to the first 10 cleaning heroes. The remaining question is of course: Will you join us?

Schedual for the day:
9.30 – Breakfast and mys
10.00 – Cleaning’
13.00 – Lunch
14.00 – 17.00 Cleaning
19.00 – PARTEY