Alla landsmän av Kalmar nation i Uppsala kallas härmed till 2015 års fjärde lagtima landskap torsdagen den 24 september 2015 kl 18.15 i festsalen. Glöm inte att ta med legitimation och bevis på betald medlemsavgift för höstterminen, t ex nationskort.

Landskapet är nationens stormöte, ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om vad som pågår bakom kulisserna och träffa andra nationsaktiva. Efter landskapet följer en god, närande och gratis sexa förberedd av nationens nytillträdda sexmästare, Mikeala Falkestad. Med andra ord: Gratis mat och demokrati! Välkomna!

Jenny Arvidsson
Landskapets ordförande

 

All members of Kalmar nation in Uppsala are hereby invited to the fourth Landskap of 2015 to be held on Thursday September 24th at 6.15pm in the main hall of Kalmar nation. To enter you must bring valid photo ID and your nation membership card.

The landskap is the grand meeting of the nation, an excellent opportunity to learn about what goes on behind the scenes and to meet other active members. After the landskap follows a lovely, nutritious and free sexa prepared by the nation sexmaster, Mikaela Falkestad. In other words: Free food and democracy! Welcome!