Kalmar nations sångbok innehåller många visor, såväl klassiker som hemsnickrade mästerverk fulla med internskämt. Tyvärr finns det inte utrymme att sjunga alla sånger på varje gasque, och vi har därför inrättat en gasque enkom i detta syfte. På sångboksgasquen sjunger vi var femte minut, oavsett väderlek. Vi har aldrig klarat av uppdraget, men det hindrar oss inte att försöka. År efter år. Efter år.

Sångboksgasquens gäster får också tillgång till 04-släppet, då festsalen förvandlas till en trädgårdsfest – eller var det en efterfest? Mer information om släppet kommer inom kort.

Biljetter släpps 21 september för ämbetsmän, 22 september för medlemmar och 23 september för övriga. Anmälan sker hos 2Q Linn Persson under expeditionstid.

Kalmariter: 280kr / 240kr (alk. fri)
Övriga: 320kr / 280kr (alk. fri)
Klädkod: Kavaj
Tid: 17dk

Kalmar nation’s songbook has many songs, both classics and homemade masterpiece full of inside jokes. Unfortunately there is not time enough to sing all the songs at each gasque, and we have therefore established a gasque specifically for this purpose. At the song book gasque we sing every five minutes, regardless of the weather. We have never succeeded with the task, but that doesn’t stop us from trying again. Year after year. After year.

The guests of the songbook gasque will also have access to the 4am party, where the main hall will be transformed into a garden party – or was it an after party? More information about the late-night festivities will follow shortly.

Tickets are released September 21 for officers, September 22 for all members and September 23 for everyone else. Get your ticket from 2Q Linn Persson during expedition hours.

Kalmar members: 280kr / 240kr (alk. free)
Others: 320kr / 280kr (alf. free)
Dresscode: Suit (full suit with tie or bowtie)
Time: 17dk