♥♥♥♥ RYMDEN ♥♥♥♥

#15215518287

Dikt:
Terminens första Wilde bjuder på techno av det finaste slag,
och de som inte kommer ska för evigt ångra sitt dumma misstag,
Med rymden som fokus denna kväll, ska vi utforska techno och dess fina skräll,
Och de som hellre väljer att stanna hemma så gärna,
kommer aldrig i våra ögon kunna bli en intergalaktisk stjärna…

QUEER/GAY/QUEER/GAY/QUEER/GAY/QUEER/GAY/QUEER
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☆ ★ ☆▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▶ JESSIE GRANQVIST
Sommaren 2011 hade Jessie Granqvist sitt första gig på klubben Aftermath i Stockholm, vilket ledde till att hon blev resident-dj där under sommaren. När klubben stängde fortsatte Jessie spela på olika barer och klubbar. Gigs som passade henne perfekt och som tillsammans med hennes selektiva förmåga att välja spelningar bidrog till hennes utveckling som dj. Blandningen av spelningar har skapat hennes sound och utöver spelningar i skogar och på andra dolda ställen så har Jessie spelat på andra hyllade klubbar som Fotografiska, Slakthuset, Fabriken och Berns, för att nämna några få. Hon har de senaste två åren även haft spelningar utanför Sverige som tex på Arena club i Berlin, Hoppa i Amsterdam och runt om i skandinavien.

Jessie har supportat Djs och producenter som Steve Rachmad, Marcel Dettmann, DVs1 och Cari Lekebusch för att nämna några. Den här sommaren har Jessie tagit en paus från klubbspelningar nästan helt och spelat mest på Open airfester och på festivaler som Into the Valley, Camp Cosmic och Turku Modern (Finland).

www.soundcloud.com/jessiegranqvist
www.facebook.com/jessie.granqvist

▶ MAMMORNA
Elektroniska ekvationer. Dansanta formationer. Rytmiska metoder och desperata toner. Förvandlingen är utom kontroll. Mammorna är här.

▶ SVARTPOLO

▶ WILDE CREW
Denna gång kommer vi att få dansgolven uppvärmda av Sofia Asawer och Lovisa Wretman.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☆ ★ ☆▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
♥ GAY/QUEER
♥ Pris 60/80
♥ Dörrarna öppnas 20.00
♥ ÖPPET till 01
♥ Nationskort
@KalmarNation

 

♥♥♥♥ SPACE♥♥♥♥

#15215518287

Poem:
First semester Wilde offers techno of the finest kind,
and those that will not be forever regret their stupid mistakes ,
With space to focus this evening , we’ll explore the techno and its fine blaring ,
And those who would rather choose to stay home so happy ,
will never in our mind to become an intergalactic star …

QUEER/GAY/QUEER/GAY/QUEER/GAY/QUEER/GAY/QUEER
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☆ ★ ☆▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▶ JESSIE GRANQVIST
In the summer of 2011, Jessie Granqvist their first gig at Club Aftermath in Stockholm, with the result that she became resident DJ there in the summer. When the club closed Jessie continued playing in various bars and clubs. Gigs that suited her perfectly and that together with her selective ability to choose plays contributed to her development as a DJ. The mixture of gigs has created her sound and in addition to gigs in forests and other hidden places that have Jessie played other acclaimed clubs Photographic, slaughter house, factory and Berns, to name a few. She has been the past two years also had gigs outside Sweden, for example, at the Arena club in Berlin, Jump in Amsterdam and throughout Scandinavia.

Jessie has supportat Djs and producers such as Steve Rachmad, Marcel Dettmann, DVS1 and Cari Lekebusch to name a few. This summer Jessie taking a break from club gigs almost completely played mostly on the Open airfester and at festivals like Into the Valley Camp Cosmic and Turku Modern (Finland).

www.soundcloud.com/jessiegranqvist
www.facebook.com/jessie.granqvist

▶ MAMMORNA
Electronic equations. Dance formations. Rhythmic methods and desperate tones. Transformation is out of control. The mothers are here .

▶ SVARTPOLO

▶ WILDE CREW

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☆ ★ ☆▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
♥ GAY/QUEER
♥ PRICE 60/80
♥ WE OPEN AT 20.00
♥ OPEN untill 01
♥ NATION CARD
@KalmarNation