Alla landsmän av Kalmar nation i Uppsala kallas härmed till 2015 års fjärde lagtima landskap tisdagen den 1 december kl 19.15 i festsalen. Glöm inte att ta med legitimation och nationskort. Just detta landskap är extra viktigt eftersom en mängd ämbeten inför 2016 ska väljas. Ansök genom att skicka ett e-mail till 1Q Li Svensson (1q@localhost)!

Preliminär föredragningslista:
http://media.kalmarnation.se/2015/11/LS5gyckeln.pdf

Landskapet är nationens stormöte, ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om vad som pågår bakom kulisserna och träffa andra nationsaktiva. Efter landskapet följer en god, närande och gratis sexa förberedd av nationens nytillträdda sexmästare, Mikeala Falkestad. Med andra ord: Gratis mat och demokrati! Välkomna!

Jenny Arvidsson
Landskapets ordförande

 

All members of Kalmar nation in Uppsala are hereby invited to the fifth Landskap of 2015 to be held on Tuesday December 1st at 7.15pm in the main hall of Kalmar nation. To enter you must bring valid photo ID and your nation membership card. This landskap is extra important as we will elect nation officers for 2016. Apply today by sending an e-mail to 1Q Li Svensson (1q@localhost)!

Exciting information in Swedish:
http://media.kalmarnation.se/2015/11/LS5gyckeln.pdf

The landskap is the grand meeting of the nation, an excellent opportunity to learn about what goes on behind the scenes and to meet other active members. After the landskap follows a lovely, nutritious and free sexa prepared by the nation sexmaster, Mikaela Falkestad. In other words: Free food and democracy! Welcome!