Söndagen den 8 november var det Allmänt val på nationen, då vi bland annat valde en ny Andre kurator. Grattis till de som blev valda!

Röstningsprotokollet finns att läsa här.

Sunday November 8th we had a General Election at the nation, where we among other offices elected a new Second kurator.

The protocol can be read here.