Den lilla nationen med det stora hjärtat har gått i ide under jul- och nyår, men den 11 januari slår vi upp portarna för en ny termin av medlemsaktiviteter, festmiddagar, pubkvällar och mycket annat. Är du antagen till studier vid Uppsala Universitet i vår? Grattis! Vi hoppas såklart att du ska gå med i just vår nation.

Här hittar du information om hur man blir medlem.

Som ny student har du förtur till våra bostäder! Mer info här.

Följ oss på Facebook och Instagram för senaste nytt!

Vi ses 11 januari!

The small nation with the big heart is currently hibernating during the Christmas holidays, but January 11th we open the doors for another semester of activities, dinner parties, pubnights and much more. Have you been accepted for studies at Uppsala Unitversity? Congratulations! Of course, we’re hoping that you will end up joining our nation.

Here’s more information about becoming a member.

As a new student you have priority when it comes to getting accomodation at Kalmar! More info here.

Follow us on Facebook and Instagram for the latest news!

See you January 11th!