Vi är Kalmar nations fotogrupp, en samling studenter förenade av vår passion för fotografi. Ännu en är det nu dags för nationen att ordna en utställning med utvalda verk från förra terminen. Våra bästa bilder, baserade på de teman som utforskades under våra träffar, kommer att finnas tillgängliga i Pub Kronan (Kalmar nations pub). Vernissagen sker torsdag 14 januari kl 18.00. Välkomna!

Gratis inträde
Nationskort

Gå med i vår facebookgrupp för senaste nytt! https://web.facebook.com/groups/149611435073202

We are the Kalmar Nation Photo Group, an association of students brought together by our passion for photography. Once again, Kalmar Nation will hold an exhibition showing our work from last semester. Our best pictures, based on the subjects that we explore during our sessions, will be up for viewing in Pub Kronan (the pub of Kalmar nation)

The exhibition will take place on Thursday 14th of January at 18:00h. We hope that many of you will join us in this experience!!! 🙂

Featuring photos by:
Delyan Georgiev
Frank Holbach
Phil Klöckner
Cathy Limacher
Stephanie Neumann
Carlos Pérez
Ana Rosa Sáez
Sophia Alm Stävlid

Join the facebook group for the latest updates!
https://web.facebook.com/groups/149611435073202