Gillar du att baka? Kalmar nation söker två fikavärdar för resten av vårterminen! Som fikavärd är du ansvarig för att nationens medlemmar (och alla andra) ska få sötsuget stillat varje söndag kl 12-16. Som fikavärd är du en del av Kalmar nations eminenta klubbverk, vilket innebär ett KK-kort som ger dig företräde och gratis entré till alla nationer, alltid.

Vad innebär det då att vara fikavärd, mer specifikt? Fikavärdarna bestämmer tillsammans med 3Q Mareike vad som ska finnas på menyn, och ansvarar sedan för att godsakerna blir förberedda under veckan. Till sitt förfogande har ni en gedigen receptsamling, Kalmar nations kök och ett gäng gamla fikavärdar som gärna bidrar med tips och trix. Inga förkunskaper krävs, vi lär er allt! På söndagarna jobbar ni tillsammans med andra studenter ca 9-17.

Att vara med i klubbverket kan vara slitigt men blir för många det kanske roligaste under hela studietiden. Nationsbyggnaden blir lite som ett andra hem, där det alltid finns något kul att göra. Att vara fikavärd är en biljett rakt in i Kalmarfamiljen!

Låter detta intressant? Kom och prata med 3Q Mareike under expeditionstid eller skicka ett mail till 3Q@localhost. Vi ses på Kalmar!

 

Do you like baking? Kalmar nation is now looking for two fika hosts for the remainder of the spring semester. As a fika host you are responsible for the nation’s members (and everyone else) satisfying their sweet tooth cravings satisfied every Sunday 12-4pm. As fika hosts, you are part of Kalmar nation’s eminent clubwork, which means a KK-card which gives you free admission to all nations, always.

What does it mean to be a fika host, more specifically? Fika hosts decide together with 3Q Mareike what will be on the menu, and are then responsible for preparing the goodies during the week. At your disposal, you have a solid collection of recipes, Kalmar nation’s kitchen and a bunch of old fika hosts who are happy to help with tips and tricks. No experience required, we will teach you everything! On Sundays do you work together with other students about 9-5pm.

Being in the clubwork can be hard work, but many recall it as the most fun part about studying. The nation building becomes a bit like a second home, where there is always something fun to do. Being a fika host is a ticket straight into the Kalmar family!

Sounds interesting? Come and talk to 3Q Mareike during office hours or send an email to 3Q@localhost. See you at Kalmar!