Den 6 april väljer Kalmar nations landskap ny Förste Kurator och ny Tredje Kurator! För att underlätta för nationens medlemmar har Valnämnden genomfört intervjuer med kandidaterna Mikaela Falkestad (3Q), Emil Karlsson (1Q) samt Jenny Arvidsson (1Q). För föredragningslista, klicka här. För att komma till facebook-eventet, klicka här.

Namn: Emil Karlsson
Ålder: 24 år (25 år ifall detta läses efter den 5 April)
Pluggar: Master i Praktisk Filosofi
Ursprungsort: Helsingborg
Inskriven vid nationen: VT2011
Tidigare ämbeten: Blandbandsförman och Teaterförman (i kraft av det även Ledamot av Valnämnden)

Vem är du?
Fel fråga att ställa en filosof. Men personlig identitet åsido så är jag en nästan 2 meter lång filosofiälskande skånsk vegetarisk nykterist med en förkärlek för teater, TV-spel, hårdrock, rymden och ABBA.

Vad gör dig till en bra 1Q/3Q-kandidat?
Främst min kunskap och erfarenhet utav nationen, dess medlemmar och dess säregenhet. Efter ca 5 år på nationen känner jag att jag förstår vad som gör Kalmar till Kalmar, nämligen medlemmarnas vilja och passion att gå ett steg längre och göra något speciellt. Med hjälp av min organisatoriska förmåga, stresstålighet och förmåga att kunna ha och se hur allt förhåller sig till en helhetsbild känner jag att jag kommer kunna göra ett utmärkt jobb med att både hålla i nationens organisation men samtidigt engagera medlemmarna.

Vilka är dina ambitioner/hjärtefrågor?
Medlemmarna och deras idéer! Under mina år har jag haft kontakt med otroligt många medlemmar som haft fantastiska idéer på aktiviteter och event de funderat på att genomföra men aldrig riktigt vågat ta steget vidare med. Som kurator vill jag bejaka dessa idéer och ge den support dessa medlemmar behöver för att berika nationslivet på Kalmar!

Vilken blir din största utmaning med ett kuratorsår?
Det är svårt att säga just nu, det som kommer bli en stor utmaning är förmodligen något som jag i nuläget inte kan förutsäga, för det jag i nuläget kan förutsäga kan jag förberedda mig på. Så min största utmaning blir nog att hantera situationer och saker som jag inte kan förutsäga.

Som kurator är man även en person som ska kunna leda och ofta kan det uppstå konflikter. Hur bra är du på att leda och hantera konflikter?
Mycket bra. Många brukar beskriva mig som diplomatisk och jag tror min erfarenhet som regissör och producent kombinerat med min utbildning inom praktisk filosofi hjälper mig mycket i detta fallet. Som regissör och producent måste man hantera de konflikter som uppstår både inom den egna gruppen men även med utomstående utan att för den delen sakta ner i sitt arbete. Som praktisk filosof är en central del att kunna urskilja och analysera argument och motargument, därifrån kommer en förmåga att kunna snabbt identifiera vad en konflikt består i bästa fall finna en väg där båda parterna kan mötas och känna att deras preferenser i rimlig mån blivit uppfyllda.

Vad har du lärt dig av dina tidigare ämbeten och hur kommer det hjälpa dig som kurator?
Då mina tidigare ämbeten varit inom medlemsaktiviteterna så har jag fått mycket bra kunskap dels om vad som lockar människor till nationen men också vad som får dom att stanna. Även om detta kan skilja sig mycket från person till person har jag blivit bra på att identifiera vad olika individer brinner för, något som även kommit väl till pass i välnämndsarbetet. Även om jag aldrig hade det som officiellt ämbete så var jag i 2 månader inhoppad fikavärd och fick där en insyn in i hur resturangverksamheten fungerar.

Att ha ett ämbete på nationen innebär att man jobbar med många av sina nära vänner. Det är en fördel att känna sina kollegor, men det man uppstå problem. Hur väl hanterar du jobb med personliga relationer?
Även här mycket väl, som regissör jobbar man extremt nära människor som ofta blir ens närmaste vänner och lär i många fall känna dom rätt intimt. Att kunna behålla en professionell distans och göra det klart för båda parterna när man är i sin officiella roll och när man är privat är i dessa fall avgörande för att bibehålla en konstruktiv miljö och se till att ingen kommer i kläm.

Vilken är din bästa sida?
Min strävan att alltid utvecklas som människa och hjälpa andra människor att också göra det.

..och vilken är din sämsta sida?
Kan vara så att jag är lite av en besserwisser. Kanske. Lite. Ibland.

Slutligen, en motivering på max 100 ord!
När jag första gången fick kommentaren ”du skulle passa bra som 1Q” skrattade jag bara, inte kan väl en sån konstig människa som jag bli 1Q? Men ju mer jag tänkte på det, ju mer kändes det faktiskt som en möjlighet. Nu vill jag inget annat. Kalmar är en sådan plats där alla, det spelar ingen roll hur konstiga vi än känner oss, kan känna sig hemma. Jag vill göra mitt yttersta för att få andra människor att känna sig lika välkomna på Kalmar som jag gör. Kom, det blir kul!