Den 6 april väljer Kalmar nations landskap ny Förste Kurator och ny Tredje Kurator! För att underlätta för nationens medlemmar har Valnämnden genomfört intervjuer med kandidaterna Mikaela Falkestad (3Q), Emil Karlsson (1Q) samt Jenny Arvidsson (1Q). För föredragningslista, klicka här. För att komma till facebook-eventet, klicka här.

Namn: Jenny Arvidsson
Ålder: 25
Pluggar: Svenska med retorik samt media och kommunikation som biämnen (denna termin har jag dock ett uppehåll).
Ursprungsort: Söderåkra (i Torsås kommun, Kalmar län)
Inskriven vid nationen: Vårterminen 2013
Tidigare ämbeten: Klubbvärd, Internationell sekreterare, ledamot av valnämnden, ledamot av styrelsen, landskapets ordförande, sånganförare och ledamot av förste kurators råd.

Vem är du?
Det här kan vara den svåraste frågan som finns och är anledningen till att det inte finns någon beskrivning på min Tinderprofil. Men jag skulle väl säga att jag är en rätt optimistisk person som hänger på Kalmar lite för ofta och som enligt vittnen brukar skaka obehagligt på ögonlocken när jag ska berätta saker.

Vad gör dig till en bra 1Q/3Q-kandidat?
Utöver den kunskap om nationen som jag samlat på mig genom mina tidigare ämbeten tror jag att en av mina starkaste egenskaper är att jag är en sympatisk och ganska ödmjuk person. När man som kurator jobbar med så många olika människor med så många olika erfarenheter och kunskaper är det viktigt att lyssna på dem och deras åsikter, men också att kunna ge direktiv och peka med hela handen utan att folk ska känna sig överkörda.

Vilka är dina ambitioner/hjärtefrågor?
Som många kuratorskandidater innan mig sagt så är det svårt att ha högre ambitioner än att hålla båten flytande. Men en sak jag skulle vilja jobba med är att uppmuntra medlemmar och framför allt nytillkomna ämbetsmän att våga prova nya saker och ämbeten. Det är oerhört viktigt att vi håller kvar folk vid nationen och visar att vi ser och uppskattar alla som lägger ner tid och energi här.

Vilken blir din största utmaning med ett kuratorsår?
Att hinna med allt jag vill göra. Jag är en tidsoptimist av rang och tror ofta att jag ska hinna med mer än jag faktiskt kan. Det gäller både i hur mycket jag hinner med på en timme och hur mycket jag hinner med på ett år.

Som kurator är man även en person som ska kunna leda och ofta kan det uppstå konflikter. Hur bra är du på att leda och hantera konflikter?
Jag anser att jag, när jag vill, är bra på att kunna se saker ur olika perspektiv och på att sätta mig in i hur andra människor tänker samt varför de agerar som de gör. Jag tror att detta är något som gör mig till en bra medlare.
De flesta konflikter uppstår på grund av bristande kommunikation och även om detta är något man kan jobba på och försöka förebygga så kommer det alltid att finnas kommunikativa fallgropar. Därför är det till exempel viktigt att aldrig utgå från att berörda personer besitter samma eller lika mycket information, då detta enkelt kan leda till missförstånd.

Vad har du lärt dig av dina tidigare ämbeten och hur kommer det att hjälpa dig som kurator?
Jag har haft ett hyfsat brett spektrum av ämbeten och tycker mig ha en hum om hur de flesta delar av nationen fungerar.
Som tidigare klubbvärd, även om det var ett par terminer sedan och en del saker troligtvis har förändrats, så vet jag hur det är att vara med i ett klubbverk och hur påfrestande det kan vara. Som internationell sekreterare tog jag del av arbetet i inskrivningen och allt annat arbete som rör recentiorsarbetet.
Ledamotsposterna i valnämnden, styrelsen och förste kurators råd har varit lärorika och har gett mig inblick i hur nationens organisation ser ut. I egenskap av landskapets ordförande fick jag lära mig hur ett landskap ska läggas upp och hur nationens reglementen och stadgar ser ut. Som sånganförare har jag fått delta i de förberedelser som krävs inför en gasque, så som körscheman, bordsplaceringar och allt annat som hör en lyckad sittning till.
Jag tror att dessa erfarenheter och kunskaper kan hjälpa mig att göra ett bra jobb som nationens förste kurator.

Att ha ett ämbete på nationen innebär att man jobbar med många av sina nära vänner. Det är en fördel att känna sina kollegor, men det man uppstå problem. Hur väl hanterar du jobb med personliga relationer?
Det är klart att det kan bli påfrestande att jobba nära dem som man också umgås med privat, men det är så det blir på en nation. Jag har, precis som många andra, deltagit i ett klubbverk där alla inte alltid var bästa vänner, men man tar sig igenom det. Så länge man diskuterar problemen med varandra och inte tar saker och ting allt för personligt (även om det är lättare sagt än gjort) så tror jag att det mesta går att komma över.

Vilken är din bästa sida?
Något som kanske inte låter särskilt positivt men som ändå är värdefullt är att jag vet mina begränsningar. Det innebär att jag ber om hjälp när jag behöver det och inte drar mig för delegera arbete när det behövs.

..och vilken är din sämsta sida?
Jag är ganska noggrann, på gränsen till pedant ibland, och kan lägga onödigt mycket tid på detaljer som egentligen inte är så viktiga. Det skulle jag säga är en av mina sämsta sidor.

Slutligen, en motivering på max 100 ord!
Just nu kan jag inte tänka mig något roligare än att få chansen att sitta som Kalmars förste kurator under ett år. Trots att jag vet om ämbetet är krävande så vill inget hellre än att få möjligheten att lägga majoriteten av min tid och energi på nationen.