Välkomna till #EnMysigareValborg på Kalmar nation! Under veckan satsar vi på att visa upp något av det bästa nationen har att erbjuda, från livemusik och klubb till en intim sillunch på självaste Valborg. Häng med!

26 april | David Blair Live!

Vi bjuder på det vi gör bäst! Mjukstarta valborgsveckan på Kalmar nation med kanadensiske singer/songwritern David Blair. Efter att ha uppträtt över hela världen gör han nu ett stopp i den bästa av pubar för att låta oss smaka på hans unika, akustiska pop. Facebook-event hittar du här.

Gratis entré, glöm inte nationskortet. Vi ses där!

Puben är öppen 18-­00. Musikframträdande 20-­21.30

www.davidblairsongs.com
www.facebook.com/davidblairofficial­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

29 april | WILDE No 37: (K)WILDEBORG

Någon gång då och då bjuder vi in er till WILDE! och dansar till grym techno, dricker öl med fantastiska människor och svettas flera liter i en natt full med konst och kärlek. Ibland sker detta i rymden på neurotiskt vis och ibland till hashtagen #15215518287 (?) men denna gång bjuder vi in er till KVALBORG för första gången!  Peppen är enorm!

Kom och häng med oss redan på eftermiddagen i trädgården där vi kommer dansa, dricka öl, mingla och spela gorgeous techno. Följ oss sedan in i natten där vi kommer skapa ett technokaos utan dess like, för att sedan avsluta kvällen ännu en gång i källaren med det tunga basmullret och de fantastiska människorna. Vi är ditt säkraste wilde card för kvällen!

WILDE 29/4 ☆ ★ ☆
▶ T B A

GAY/QUEER
Trädgården öppnar 15:00
Klubb 21-02
Facebook-event

30 april | Sillunch

En klassiker i valborgssammanhang! Sillunchen gör ännu en gång entré på Kalmar nation mitt i valborgsfirandet. Kom och upplev en riktig tradition bland uppsaliensiska studenter med allt vad det innebär. Sång, sill och munterhet är alla självklara ingredienser i receptet för den ultimata valborgslunchen! Mer information kommer inom kort.

Biljettsläpp:
11 april för ämbetsmän
13 april för medlemmar
14 april för övriga

Sista anmälningsdag är 25 april. Biljetter köps hos Andre kurator på expeditionstid (mån, ons, tors 16-­18, tis och fre 12-13). Facebook-event hittas här.

 

1 maj | Majmiddag

Som avslut på den vilda fest som är valborg i Uppsala bjuder Kalmar nation traditionsenligt in den trötta studenten till Majmiddag! Här är en sittning där kalmariter i alla åldrar möts och njuter både av det faktum att våren är här och det faktum att de är just kalmariter. Kom och hälsa blomstertiden välkommen med oss!

Tid: 16dk
Kalmariter: 280/240kr
Andra: 320/280kr

Biljettsläpp:
11 april för ämbetsmän
13 april för medlemmar
14 april för övriga

Sista anmälningsdag är 25 april. Biljetter köps hos Andre kurator på expeditionstid (mån, ons, tors 16­-18, tis och fre 12-13). Facebook-event hittas här.

 

Welcome to #EnMysigareValborg at Kalmar nation! During the week we will be showcasing some of the best our nation has to offer, from live music and clubbing to an intimate traditional herring lunch on the big day. Join us!

26 april | David Blair Live!

We give you what we do best! Start the Valborg week smoothly at Kalmar nation with Canadian singer/songwriter David Blair. After having performed all over the world he is now stopping by in the best of pubs to give us a taste of his much famed acoustic pop. Facebook event can be found här.

Free entry! Nation card is required. See you there!

The pub is open 18­-00. David Blair on stage 20-­21.30

www.davidblairsongs.com
www.facebook.com/davidblairofficial

29 april | WILDE No 37: (K)WILDEBORG

Someone once in a while, we invite you to WILDE! and dancing to techno cruel, drinking beer with great people and sweat several liters in a night full of art and love. Sometimes this takes the space of neurotic way, and sometimes the hashtag # 15215518287 (?) But this time we invite you to the pangs BORG for the first time! Peppen is huge!

Come and join us in the afternoon in the garden where we will dance, drink beer, mingle and play gorgeous techno. Let us then into the night where we will create a techno chaos without equal, then finish the night once again in the basement with the heavy basmullret and amazing people. We are your safest wilde card for the evening!

WILDE 29/4 ☆ ★ ☆
▶ T B A

GAY / QUEER
The garden opens 15:00
Club 21-02
Facebook event

30 april | Herring lunch

A Valborg classic! The herring lunch is back at Kalmar nation, right in the center of the Valborg celebrations. Come enjoy a real tradition among Uppsala students with everything that comes with it. Singing, herring and joy are all given ingredients in the recipe for the ultimate Valborg lunch! More information will be added shortly.

Tickets available from:
11 april for nation officers
13 april for members
14 april for everyone

Last day to sign up is April 25th. Tickets can be bought from 2Q during office hours (Mon, Wed, Thurs 4-6pm, Tues & Fri 12-1pm). Facebook event –> här.

1 maj | Majmiddag

As a final closure of the Valborg ­week in Uppsala, the nation invites the tired student to the traditional Majmiddag. This is a dinner where Kalmar members of all ages come together and enjoy the fact that they are exactly that – Kalmar members. Come welcome the spring with us!

Time: 16dk
Kalmar members: 280/240 kr
Others: 320/280 kr

Tickets available from:
11 april for nation officers
13 april for members
14 april for everyone

Last day to sign up is April 25th. Tickets are purchased at 2Q during office hours (Mon, Wed, Thurs 4-6pm, Tues & Fri 12-13). Facebook event can be found här. Welcome!