Snart är det dags för ett nytt år! Ett nytt år betyder en ny verksamhetsplan och det betyder i sin tur att vi vill ha din hjälp. Vad tycker du att Kalmar nation ska göra under 2017?

Via länken nedan hittar du en förslagslåda där du kan komma med idéer och tips på vad vi ska hitta på under nästa år. Det är helt anonymt. Ingen idé är för knasig, för liten eller för stor, så dela med dig av dina tankar!

https://www.suggestionox.com/r/kalmarnationsverksamhetsplan2017

Let’s plan for 2017 together

A new year is around the corner! A new year means a new activity plan for the nation and in turn that means we want your help – what do you think Kalmar nation should do during 2017?

Via the link below you will find a suggestion box where you can leave ideas on what we should do under the upcoming year. It’s completely anonymous. No idea is too small or too grand so share your thoughts with us!

https://www.suggestionox.com/r/kalmarnationsverksamhetsplan2017

Let's go apeshit

Let’s go apeshit.