Är du nyfiken på hur en nation fungerar? Vill du lära dig blanda drinkar? Gillar du att kramas?

Är svaret på dessa frågor ja? Sök till Kalmar nations klubbverk i höst! Klubbverket är den grupp galningar som är ansvariga för nationens pub och klubbverksamhet. Ämbetet som klubbvärd går utmärkt att kombinera med heltidsstudier och kommer med mängder av fördelar – förutom stora mängder kramar får klubbvärdar till exempel ett KK-kort som låter dig gå in gratis och före kön på alla nationer då blir också inbjudna till roliga fester. Framförallt handlar det dock om att bli en del av Uppsalas mysigaste familj.

För att söka ämbetet som klubbvärd krävs inga förkunskaper, vi lär dig allt! Däremot måste du vara bekväm med att jobba i grupp, redo att jobba sena kvällar och gilla utmaningar. Så vad väntar du på? Kom förbi kuratorsexpeditionen eller kontakta Tredje Kurator Jonathan Elliott här!

————————————————————————————

Are you curious about how a nation works? Do you want to learn how to mix drinks? Do you like hugs?

Is the answer to these questions yes? Apply for the Kalmar nation clubwork this autumn! The clubwork us the group of crazy cats responsible for the pub and club events of the nation. The clubwork position can easily be combined with full-time studies and comes with lots of benefits – except the hugs, clubworkers get a KK-card with that you can get in for free and walk past the queue to all nations, and receive invitations to exclusive dinner parties. Above all though, being a clubworker is about being a part of Uppsala’s most awesome family.

No experience is needed to apply for the position as clubworker, we teach you everything! You do have to be comfortable with working in a group though, ready to work late nights and like a challenge. If you don’t speak Swedish don’t worry! We’re a multicultural nation where people from all over the world work and are involved in the day to day running!!

So what are you waiting for? Swing by the expedition or contact Third Kurator Jonathan Elliott here!