Söndagen den 5 november är det dags för Allmänt val på Kalmar nation. Det kommer röstas om en Andre kurator för 2018, en skattmästare för 2018-2019, en sekreterare för 2018, två ledamöter av styrelsen för 2018-2019 samt en suppleant av styrelsen för 2018-2019.

Valnämnden kommer hålla till på nationens entréplan mellan klockan 12-16 för alla medlemmar som vill rösta. Glöm inte att ta med er kvitto på betalad terminsavgift, till exempel nationskortet och en giltig legitimation!

Om man ej har möjlighet att komma förbi nationen under valdagen så kan man förtidsröst/poströsta. Mer information om detta hittas i senaste numret av Gyckeln.

Klockan 19.00 bjuds det in till Allmänt val sexa på nationen för alla som har deltagit i valet, tillsammans tar vi ställning till resultatet och äter en god middag!

 

Läs valnämndens utlåtande inför det Allmänna valet här.

__________________________

On Sunday 5th of November, it’s time for general election at Kalmar nation. Then we are going to vote for a new Second curator, a secretary, one treasurer, two members of the nation board and one substitute for the nation board.

The Election committee will be in the entrance of the nation between 12 and 16 for every member who wants to vote. Don’t forget to bring your nation card and a valid ID!

If you’re not able to come by the nation on the day of the election you can vote in advance. More information on how is included in Gyckeln.

We invite you to a Allmänt val sexa at 19.00 the day of the election, there will be some dinner and we have a chance to chat a bit about the result!