Andre kuratorn, eller 2Q, är en av nationens tre heltidsanställda och jobbar huvudsakligen med olika saker relaterade till pengar inom nationen. 2Q sitter på kalenderår, vilket innebär att vår nuvarande 2Q, Amanda Holm strax avgår.

Vi söker därför kandidater till vår nästa 2Q som kommer att sitta under hela 2018. Senaste ansökningsdagen är den 10/10 så potentiella kandidater rekommenderas att söka upp vår Förste kurator så snart som möjligt. Den 5/11 kommer nationen hålla ett allmänt val där nästa 2Q kommer att väljas.