Kalmar nations medlemstidning söker 2 nya redaktörer.

Har du alltid velat få dina ord tryckta eller undrat hur det där med layout egentligen fungerar?

Detta är din chans, tillsammans med Förste kurator Linnea hjälper du till att producera vår tidning. Den ges ut tre gånger per termin och tidigare nummer går att hitta via denna länk;  https://kalmarnation.se/gyckeln

Kliar det i fingrarna? Är det något för dig?

Mejla 1q@localhost eller besöka 1Q Linnea under kontorstid för mer information.

– – – – –

Kalmar nations membership magazine are looking for two editors.

Have you always wanted your words printed or though how does one really do layout?

This is your chans, together with the First curator Linnea you will help produce our magazine. It comes out three times per semester and you can look at old ones through this link;  https://kalmarnation.se/gyckeln

Interested? Send an email to 1q@localhost or visit 1Q Linnea during office hours for more information.