Kalmar nation söker en ny Förste kurator och Tredje kurator.

Förste kuratorn, eller 1Q, är en av nationens tre heltidsanställda och jobbar huvudsakligen med medlemsfrågor, gasquer, stipendier och är högste ansvarig för nationens verksamhet. 1Q sitter på läsår, vilket innebär att vår nuvarande 1Q, Linnea Hallberg avgår vid halvårsskiftet.

Tredje kuratorn, eller 3Q, är en av nationens tre heltidsanställda och jobbar huvudsakligen med restaurangverksamheten och allt som har med mat och dryck att göra. 3Q sitter på läsår, vilket innebär att vår nuvarande 3Q, Jonathan Elliott avgår vid halvårsskiftet.

Vi söker därför kandidater till vår nästa 1Q och 3Q som kommer att sitta under läsåret ht18/vt19. Senaste ansökningsdagen är den 6/3 så potentiella kandidater rekommenderas att söka upp vår Förste kurator så snart som möjligt. Den 26/3 kommer nationen på landskap rösta om nya kuratorer.