På grund av Valborg kommer kuratorerna denna vecka ha förändrade kontorstider. Allt kommer dock att vara så vanligt fram tills på fredag då kontorstiden utgår.
————————————————————————————-
Because of Valborg the curators office hours will change this week. Everything will stay the same except for Fridays office hour that will be cancelled.