Är du nyfiken på hur det är att vara engagerad på Kalmar? Vill du få extra poäng i Kalmars bostadskö, lära dig blanda drinkar och flippa burgare, men framförallt få vänner för livet?
Är svaret på dessa frågor ja? Sök då till Kalmar nations klubbverk i höst! Klubbverket är den grupp galningar som ansvarar för nationens pub- och klubbverksamhet. Ämbetet som klubbvärd går utmärkt att kombinera med heltidsstudier och kommer med mängder av fördelar – förutom stora mängder kramar får klubbvärdar t.ex. bryta kön och gå in gratis på ALLA Uppsalas nationer samt bli inbjudna till exklusiva fester. Framförallt handlar det dock om att bli en del av Uppsalas mysigaste familj.
För att söka ämbetet som klubbvärd krävs inga förkunskaper, vi lär dig allt! Däremot måste du vara bekväm med att jobba i grupp, redo att jobba sena kvällar och gilla utmaningar. Så vad väntar du på? Kom förbi kuratorsexpeditionen eller kontakta Tredje Kurator Alma Aspeborg här!


Have you ever wondered what it’s like to be active at Kalmar? Do you want to learn how to mix drinks and flip burgers, get extra points for the Kalmar housing queue, but most importantly get friends for life?
Is the answer to these questions yes? Apply for the Kalmar nation clubwork this autumn! The clubwork is the group of crazy cats responsible for the nation’s pub and club events. The clubworker position can easily be combined with full-time studies and comes with lots of benefits – besides lots of hugs, clubworkers skip the queue and get in for free at ALL nations and receive invitations to exclusive parties. Above all though, being a clubworker is about being a part of Uppsala’s cosiest family.
No experience is needed to apply for the clubworker position, we teach you everything! However, you must be comfortable with working in a group, be ready to work late nights and like a challenge. Don’t worry if you don’t speak Swedish! We’re a multicultural nation where people from all over the world work and are involved in the day to day running!! So what are you waiting for? Swing by the expedition or contact Third Curator Alma Aspeborg here!