Preliminär Föredragningslista

Alla landsmän av Kalmar nation kallas härmed till 2018 års femte landskap måndagen den 3 december.

Själva mötet börjar kl. 18.30, från 18.00 serveras förfriskningar och det ges möjlighet att diskutera frågor och funderingar rörande landskap i sig eller nationen i stort.
Vi ses i nationens festsal!

Glöm inte att ta med legitimation och giltigt nationskort. Just detta landskap är extra viktigt eftersom en mängd ämbeten inför 2019 ska väljas.

Vad är ett Landskap? Landskapet är nationens stormöte, ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om vad som pågår framför och bakom kulisserna samt träffa andra nationsaktiva. Efter landskapet följer en god, närande och GRATIS middag!

———————————————————————————————

Preliminary Agenda

All members of Kalmar nation are hereby invited to the fifth Landskap of 2018 to be held on Monday December 3th at 18.30 in the main hall of Kalmar nation. To enter you must bring valid photo ID and your nation memberchip card. This landskap is extra important as we will elect nation officers for 2019.

The landskap is the grand meeting of the nation, an excellent opportunity to learn about what goes on behind the scenes and to meet other active members. After the landskap follows a lovely, nutritious and free dinner.