Välkomna till årets andra landskap 2019 på Kalmar nation måndag den 1 april.

Själva mötet börjar kl. 18.30, från 18.00 serveras förfriskningar och det ges möjlighet att diskutera frågor och funderingar rörande landskap i sig eller nationen i stort.

Landskapet är nationens stormöte då alla medlemmar får komma, höra hur det går på nationen och vara med och styra den åt rätt håll. Efter landskapet följer en gratis landskapssexa, då du både får mat och erbjuds ett perfekt tillfälle att lära känna andra nationsaktiva!

Denna gång står val av både 1Q och 3Q på föredragningslistan.

För att få rösta på våra fantastiska kandidater så behöver du har med dig vårterminens nationskort och legitimation.

Vill du engagera dig på nationen? Besök 1Q under kontorstid eller skicka ett meddelande till 1q@kalmarnation.se för att prata om vilket ämbete som intresserar dig. Föredragningslistan kommer snart att läggas upp här och på nationens hemsida.

Varmt välkomna!

Preliminär föredragningslista

—————————-

All members of Kalmar nation are hereby invited to the first Landskap of 2019 to be held on Monday 1st of April at 18.30 pm.

The landskap is the general meeting of the nation, and is open to all members. You can hear what is going on at the nation and help to steer it in the right direction. Afterwards there will be a free dinner where you can meet other active nation members!

This time we will elect both a new 1Q and a new 3Q.

Would you like to get involved at the nationen? Pay our 1Q a visit during office hours or send a mail to 1q@kalmarnation.se to talk about any positions you’re interested in. The agenda will soon be uploaded here and on the nation’s website.
To be able to vote you need a valid ID and this semesters nation card.

A warm welcome!

Preliminär föredragningslista