Välkommen till den magiska muminvärlden. Kalmar Nation goes Muminhuset och ni anar inte vad som väntar bakom våra portar. Träffa alla de populäraste karaktärerna, ta en snus (med eller utan nikotin) med Snusmumriken, bråka med Lilla My eller mys med Muminpappa och Muminmamma. Men allt står inte rätt till i Mumindalen. På sistone har Muminhuset gästats av många Hattifnattar. De här hattifnattarna är nya i Mumindalen och kallas för reccar. De är jättetrevliga men stökar ner något förskräckligt! Muminmamma och Muminpappa har bråkat hela natten, ända till soluppgången, över vem som ska städa så ingenting har blivit gjort. Mumin blev så ledsen av föräldrarnas gräl att han sprang iväg och gömde sig. Mumin kommer bara komma tillbaka när Muminhuset är rent och fint igen. Hjälp oss städa så att vår älskade Mumin vågar vandra hem.

De som deltar i städandet blir också belönade med gratis frukost, gratis lunch och en gratis fest på kvällen som kallas en sexa, där vi sjunger äter och dricker tillsammans och firar ett gott dagsarbete och vår vänskap!! Städdagen är ett perfekt tillfälle att lära känna nya människor, umgås med sina gamla polare och träffa de som har olika positioner på Kalmar nation. Desto fler vi är desto roligare blir det, och mindre arbete, så dra med dig dina vänner och ha en kul dag på Kalmar!

Har du inte tid att vara med hela dagen? Ingen fara! All hjälp uppskattas och det räcker med att enbart städa antingen under morgonen eller eftermiddagen för att få delta i städsexan – och den vill du inte missa!SCHEMA9.30 – Frukost10.00-13.00 – Första städpasset13.00 – Lunch14.00-17.00 – Andra städpasset19.00 – FEST!!!STÄDSEXAN19.00 är det dags för välförtjänt städsexa för alla som har hjälpt till att göra nationen skinande ren. Förvänta er sång, god mat och en fantastisk atmosfär med härliga människor. Middagen är som vanligt gratis och det uppmuntras att klä upp sig enligt tema! Bästa Muminutklädnad vinner!

Vi ses i Muminhuset!/ Recceförmännen
—–
Welcome to the magical world of Moomin. Kalmar Nation goes the Moomin house and you will never believe what awaits you behind our doors. Meet all the most popular charachters, take a snus (with or without nicotine!) with Snufkin, quarrel with Little My or cozy up with Moominpappa and Moominmamma. But everything is not good in Moominvalley. Lately, the Moomin house has hosted a lot of Hattifatteners. These hattifatteners are new to Moominvalley and are called reccar. They are very nice but they make a mess in the house. Moominmamma
and Mooominpappa have fought all night long about who should clean so they have gotten no cleaning done. His parents’ fight made Moomin so sad that he ran away and hid. Moomin will only come back when the Moomin house is nice and tidy again. Help us clean so that our beloved Moomin dares to walk back home.

Those participating in the cleaning will also be rewarded with free breakfast, free lunch and a free party in the evening called a sexa, where we sing, eat and drink together and celebrate a good day’s work and our friendship! A perfect opportunity to get to know new people, hang out with old friends and meet those who have different positions at Kalmar nation. The more we are the more fun it will be, and less work, so bring your friends with you and have a fun day at Kalmar!

Don’t have time to be there all day? No problem! All help is always appreciated and it’s enough with just cleaning during the morning or afternoon to be part of the cleaning sexa—and you can’t miss that! Schedule for the day9.30 – Breakfast10.00-13.00 – First cleaning shift13.00 – Lunch14.00-17.00 Second cleaning shift19.00 – PARTY!!!Cleaning sexa19.00 it’s time for a well deserved cleaning sexa for everyone who’s been part of making the nation squeaky clean. Expect songs, good food and great atmosphere with lovely people. The dinner is as always free for those who cleaned, and it is encouraged to dress up according to the theme! Best Moominvalley costume wins!

Facebook: https://fb.me/e/2CRNbAwJx