(ENGLISH DOWN BELOW) 

ÄNTLIGEN är det dags för Valborg på Kalmar igen! Som vi alla har längtat! 

SCHEMA
27 april: Kalmar LIVE
28 april: VINGÅRDEN och Folkets Techno
29 april: Kollektivets Indie
30 april: Sillunch
30 april: Champagnegalopp 
1 maj: Majmiddag

PAKETDEAL – KALMARKORTET
Vill du gå på allt skojigt och maximera din valborgslycka? Köp högtidens Kalmarkort! Kortet ger dig inträde på alla nationens valborgsevenemang (förutom sillunch och majmiddag) och låter dig även bryta kön. Nämnde vi att det är rabatterat? 
Vad: Det bästa kort du någonsin haft eller kommer att ha.
Pris: 250 kr för medlemmar / 300 kr för övriga
När: Kalmarkorten säljs från och med den 31 mars för ämbetsmän och från och med den 3 april för övriga, det är 16:00-18:00 som gäller. Köpa kort till en vän? Inga problem, ta med vederbörandes ID
eller bild på ID samt nationskort eller bild på nationskort. Det är först till kvarn som gäller, så spring till Kalmar nation! 

EVENT UNDER VALBORG 

Kalmar LIVE – 27 april
Inled valborgsveckan på bästa vis – med en musikfest på Kalmar nation! Häng med ned i källaren för en kväll full av musik och dans. En riktigt klassisk konsertkväll på Kalmar nation helt enkelt. Det blir
ös, svett och MUSIK. Sa vi MUSIK? 
Vad: MUSIIIK! 
Var: Kalmar nation! 
När: 27 april, 18-01
Pris: 80 kr medlemmar av Kalmar nation/100 kr övriga

SKVALBORG! VINGÅRDEN med efterföljande TECHNOFEST – 28 april 
Succén är tillbaka – vingård på Skvalborg! Vad passar bättre för att välkomna våren än att hänga i Kalmar nations trädgård, avnjutandes god dryck (goda alkoholfria alternativ utlovas) och mat? Inget
tror vi! Det blir vitt, rött, oranget, natur, alkoholhaltiga, alkoholfria viner – JA allt kul och gott ni kan tänka er. Häng med oss från klockan 16 i trädgården! Men det är inte slut där… när vi kommer in på småtimmarna, slår vi upp hela nationshuset för svettiga dansgolv och dunkande techno – Folkets techno. 
VAD: vingård + Folkets techno – Något för alla helt enkelt! 
Var: Kalmar nation! 
När: 28 april 16-01
Pris: Fram till kl 21: 30 kr för medlemmar av Kalmar nation/50 kr övriga. Efter kl 21: 80 kr för medlemmar av Kalmar nation/100 kr övriga. 

KVALBORG! Klubb KOLLEKTIVETS INDIE – 29 april
Ni hörde rätt – ni kan festa med kollektivets indie hela kvalborg lång! Kom förbi vid 16 och häng i vår trädgård, dansa i vårsolen och RÖSTA FÖR F*N! Under kvällens gång kommer även dansgolv inne i huset öppnas och det kommer vara indie, inDIE och INDIEE! Om ni har tur så även en och annan shoreline…… 
Vad: dagsfest med kollektivets indie 
Var: Kalmar nation, såklart! 
När: 29 april 16-02
Pris: 100 kr för medlemmar av Kalmar nation/120 kr för övriga

VALBORG! Sillunch – 30 april
Vi utmanar er att komma på något som passar en sista april bättre än Sillunch. Kommer du inte på något? Nej, tänkte väl det! Flera olika sorters SILL utlovas, och givetvis kommer det finnas vegetariska och veganska alternativ. Låt snapsvisorna klinga mellan borden mitt emellan forsränningen och mösspåtagningen. 
Vad: Sillunch
Var: Kalmar nation, att du ens frågar!
När: 30 april, 11:30
Pris: 200 kr
Biljettförsäljning t.o.m den 25 april, hos 2Q under expeditionstid. 

VALBORG! CHAMPAGNE GALLOP – 30 april
DAGEN är kommen! Det är dags för GALLOP! Spruta alkoholfria eller alkoholhaltiga drycker på varandra hela eftermiddagen lång i vår trädgård. Dansa, tjoa och tjimma! Det blir kul! 
Vad: Champagnegalopp
Var: Kalmar nations trädgård! 
När: 30 april 15:00
Pris: 50 kr för medlemmar av Kalmar nation/100 kr för övriga 

MAJMIDDAG – 1 maj
Som avslut på den vilda fest som är valborg i Uppsala bjuder Kalmar nation traditionsenligt in till en välsmakande Majmiddag! Här är en sittning där kalmariter i alla åldrar möts och njuter både av en lyxig middag och av att våren äntligen är här. Under sång, skratt och glam andas vi ut de sista intensiva aprildagarna, och andas in våren!
Vad: Majmiddag
Var: Kalmar nation
När: 1 maj, naturligtvis!
Pris: 350 kr för medlemmar av Kalmar nation/380 kr för övriga 

———————————————————————

FINALLY the wait is over — it’s time for Valborg at Kalmar again! 

SCHEDULE
April 27: Kalmar LIVE
April 28: WINE GARDEN and Folkets Techno
April 29: Kollektivets Indie
April 30: Herring lunch
April 30: Champagnegalopp
May 1: May dinner

PACKAGE DEAL – THE KALMAR CARD
Want to experience all the fun and maximize your Valborg experience? Buy the Kalmar Card! The card gives you access to all the nation’s Valborg events (except for the herring lunch and May dinner) and also allows you to skip the queue. Did we mention it’s discounted? 
What: The best card you ever had or will have.
Price: 250 kr for members / 300 kr for others
When: Kalmark cards are sold from March 31 for position holders at the nation and from April 3 for others, from 16:00-18:00. Buy a card for a friend? No problem, just bring their ID or picture of ID and nation card or picture of nation card. It is first come first served, so run to Kalmar nation! 

EVENTS DURING VALBORG 

Kalmar LIVE – April 27
Start the May Day week in the best possible way – with a music party at Kalmar nation! Join us in the basement for an evening full of live music and dance — a classic concert evening at Kalmar nation. There will be excitement, sweat and MUSIC. Did we mention MUSIC? 
What: MUSIC! 
Where: Kalmar nation! 
When: April 27, 18-01
Price: 80 kr members of Kalmar nation/100 kr others

SKVALBORG! WINE GARDEN followed by TECHNO CLUB – April 28th 
A favourite returns — the Skvalborg wine garden! What better way to welcome spring than to hang out in Kalmar nation’s garden, enjoying nice drinks (non-alcoholic alternatives are available) and food? Nothing, we think! There will be white wine, red wine, orange wine, natural wines, alcoholic and non-alcoholic wines – YES, we got it all. Join us from 16 o’clock in the garden! But it doesn’t end there… when we get into the wee hours, we open up the whole nation house for dance and thumping techno – Folkets techno. 
WHAT: WINE GARDEN + Folkets techno – Something for everyone! 
Where: Kalmar nation! 
When: April 28, 16-01
Price: Until 21: 30 kr for members of Kalmar nation/50 kr others. After 21: 80 kr for members of Kalmar nation/100 kr others. 

KVALBORG! Club KOLLEKTIVETS INDIE – 29 April
You heard it right – you can party with Kollektivets Indie all kvalborg long! Come by at 16 and hang out in our garden, dance in the spring sun and vote on the democratic dancefloor! During the evening, the dance floor inside the house will also be opened and it will be indie, inDIE and INDIEE! And if you’re lucky, even the occasional Shoreline.
What: INDIE CLUB 
Where: Kalmar nation, of course! 
When: April 29, 16-02
Price: 100 SEK for members of Kalmar nation/120 SEK for others.

VALBORG! Herring lunch – April 30
Last of april and herring — can you name a more iconic duo? Didn’t think so! Several different kinds of herring are promised, and of course there will be vegetarian and vegan options. Let the songs ring through the banquet hall in between the traditional Valborg river rafting and mösspåtagning.
What: Herring lunch
Where: Can you guess? Yes, Kalmar nation!
When: April 30, 11:30
Price: 200 kr
Ticket sales until April 25, at 2Q during expedition time. 

VALBORG! CHAMPAGNEGALLOP – April 30th
The day has come! It’s time for the GALLOP! Spray non-alcoholic or alcoholic drinks on each other all afternoon long in our garden. Bring a raincoat… or don’t! It will be fun! 
What: Champagnegalopp
Where: The Kalmar Nation garden! 
When: April 30, 15:00
Price: 50 SEK for members of Kalmar nation/100 SEK for others. 

MAY DINNER – May 1
As a conclusion to the wild party that is Valborg in Uppsala, Kalmar nation traditionally invites you to a tasty May dinner! Here is a seating where Kalmarites of all ages meet and enjoy both a
luxurious dinner and the fact that spring is finally here. With song, laughter and glam, we close the chapter on Valborg for this year and welcome spring!
What: May dinner
Where: Kalmar nation
When: May 1, of course!
Price: 350 SEK for members of Kalmar nation/380 SEK for others.