(English below)

På grund av Valborg kommer nationens expedition och studieplatser vara stängda torsdagen den 27 april samt fredagen den 28 april.

Trevlig Valborg!

Due to Valborg, the nation’s reception and study spaces will be closed on Thursday, April 27th and Friday, April 28th.

Happy Valborg!