Amerikaknallyt tillkännages på ämbetsmannamiddagen vt14

Amerikaknallyt tillkännages på ämbetsmannamiddagen vt14. Foto: Per Hård af Segerstad

Amerikaknallyt tillkännages på ämbetsmannamiddagen vt14. Foto: Per Hård af Segerstad