Information från Kalmar nation

Covid-19

Kära medlemmar och vänner. På den här sidan finner du all information kring Covid-19 pandemin och hur vår verksamhet på Kalmar nation påverkas.

 

Så påverkas verksamheten

Öppettider

Nationen har stängt för sommaren – men vi har expeditionstid tisdagar 12-13!

Vi uppmanar dock att i första hand kontakta kuratorerna via mail.

Avvikelser i medlemsaktiviteter

Inställt, digitalt eller utomhus?

Undrar du hur det ser ut med din favoritaktivtet på Kalmar nation? Här hittar du informationen.

Blandbandscirklen träffas digitalt, ordinarie tid, 20.00 på torsdagar.
Se Blandbandscirkeln på FB för mer information.

Målagruppen har särskilda aktiviteter.
Se Målagruppen på FB för mer information.

Innebandy träffas 22-23 på torsdagar i Fyrisskolans lokaler!

Yoga är inställt terminen ut.

Spexgruppen, kören, teatergruppen, Fotogruppen och syjuntan träffas inte som vanligt tills vidare, men undersöker digitala lösningar.

 

Styrelsen och kuratelet arbetar löpande med åtgärder rörande Covid-19, och uppmanar samtliga medlemmar att stanna hemma vid sjukdomssymptom samt att tvätta händerna noga och ofta.

RÖRANDE COVID-19

På grund av rådande situation kring covid-19 har vi beslutat att vi tyvärr kommer att hålla pub Kronan och Kalmar Café stängda tills vidare. Majoriteten av våra medlemsaktiviteter kommer att fortsätta - håll er uppdaterade i respektive Facebook-grupp. Vi uppmanar alla...

läs mer