På grund av rådande situation kring covid-19 har vi beslutat att vi tyvärr kommer att hålla pub Kronan och Kalmar Café stängda tills vidare. Majoriteten av våra medlemsaktiviteter kommer att fortsätta – håll er uppdaterade i respektive Facebook-grupp.

Vi uppmanar alla nationens medlemmar, engagerade och besökare att hålla er hemma vid sjukdomssymptom, att tvätta händerna både noga och ofta, samt att nysa och hosta i armvecket. Ytterligare information kring covid-19 kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
samt på Uppsala Universitets portal https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/.

Vi följer noga utvecklingen kring coronaviruset och håller er uppdaterade om hur detta påverkar nationens verksamhet.

Ta hand om er själva och era nära och kära, så ses vi snart igen!