Resultat av Allmänt val 10 november 2013

Det allmänna valet hålls i november varje år för att välja bland annat styrelse och Andre kurator. I år var antalet röstande glädjande högt, hela 80 röster lades under tiden som Valnämnden bemannade röstbåset i entréhallen! Dessutom hade det inkommit tre poströster....