Stipendier

Härmed ledigförklaras följande stipendium: Hjalmar Appeltofts Stipendium Till flitig student i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga delar av Kalmar län. Stipendiat utses av nat:s inspektor, förste kurator och en av nationsmedlemmarna utsedd ledamot...